KU Leuven-studie werkzaamheid van psychotherapie bij depressie

CGG Kempen neemt deel aan een grootschalige studie die uitgevoerd wordt door de KU Leuven in verschillende CGG in Vlaanderen. De studie heeft als doel een beter zicht te krijgen op de werkzaamheid van enkele behandelingen voor depressie.
 
Depressie is een ernstig probleem voor de geestelijke gezondheid, waarmee jaarlijks 5‐7% Belgen geconfronteerd worden. Velen onder hen vinden het nog steeds moeilijk om hulp te zoeken en zij die wel de stap zetten, moeten vaak lang wachten vooraleer ze effectief hulp krijgen. We weten dat zowel gesprekstherapie alleen als gesprekstherapie gecombineerd met een behandelaanbod via het internet (‘blended’ psychotherapie) werkzaam zijn bij depressie. Met deze studie hopen we zicht te krijgen of blended therapieën even werkzaam zijn, want dat zou betekenen dat meer mensen die met depressie kampen in de toekomst sneller geholpen kunnen worden.
 
Wie kan deelnemen?
 
Volwassenen tussen 18 en 65 jaar die:
voldoen aan de criteria voor een klinische depressie;
toegang hebben tot het internet;
de Nederlandse taal voldoende machtig zijn;.
niet deelnemen aan een andere studie over de behandeling van depressie
 
Meer informatie kunt u vinden op de website www.blendedstudie.be
Bij interesse kunnen verwijzers contact opnemen via het netwerk GGZ Kempen.