Kinderen en jongeren

Wie? 

Het kinderen- en jongerenteam van het CGG begeleidt en behandelt kinderen van 0 tot 18 jaar en/of hun ouders wanneer zij worstelen met ernstige psychische, psychosociale of psychiatrische problemen.

Zo behoren gedragsproblemen, emotionele problemen (o.a. angst of depressie), relationele problemen, ontwikkelingsproblemen (o.a. autismespectrumstoornissen of ADHD), opvoedingsproblemen, aanpassingsproblemen en traumaverwerking tot de vaak voorkomende aanmeldingsklachten. Diagnosestelling is voor ons geen doel op zich, maar kan wel kaderen binnen een behandeling. Ook vluchtelingen worden geïncludeerd in het reguliere aanbod.

 

Wij werken vaak nauw samen met andere professionele partners uit het netwerk van onze cliënten zoals scholen of centra voor leerlingenbegeleiding (CLB). Dit om de lijn van de begeleiding op verschillende levensdomeinen door te trekken.

 

Zorgaanbod

Naast individuele begeleidingen, ouder- en gezinsbegeleidingen, heeft het kinderen- en jongerenteam ook een groepsaanbod: negatief zelfbeeld, groepstraining  angst, open gespreksgroep adolescenten, ACT. 

Klik hier voor uitgebreide informatie over dit groepsaanbod. Indien er wijzigingen zijn in het groepsaanbod kinderen en jongeren van CGG Kempen, zal dat hier verschijnen.

Indien u hierover vragen heeft, kan u contact opnemen met één van de medewerkers van het kinderen- en jongerenteams. 

Vestigingen

Het kinderen- en jongerenteam heeft een hoofdzetel in Turnhout (hoofdkantoor) én Geel en een antennewerking in Herentals en Hoogstraten.