Corona Periode

 
De afgelopen periode hebben we vanuit CGG Kempen noodgedwongen ons aanbod even moeten aanpassen omwille van COVID 19. Wij hopen dat u goed verder geholpen werd!
 
We gaan geleidelijk aan ons aanbod opnieuw kunnen organiseren als voorheen. Voor elke cliënt zal in samenspraak met de betrokken hulpverlener bekeken worden op welke manier het hulpverleningstraject een vervolg krijgt.
 
Indien u opnieuw op dienst naar het CGG komt, willen we vragen rekening te houden met volgende afspraken:
 
- Indien u symptomen heeft van COVID 19 (koorts, vermoeidheid, hoesten, kortademig, spierpijn, hoofpijn of een ander ziektegevoel) of u heeft een bevestigde COVID 19 besmetting, komt u niet naar uw afspraak. Gelieve telefonisch te verwittigen dat u niet aanwezig kan zijn.
 
- In alle openbare ruimten van CGG Kempen is het dragen van een mondmasker verplicht.
 
- Wij vragen u om bij het betreden van onze gebouwen reeds een mondmasker te dragen.
 
- Kom STIPT op tijd naar uw afspraak. U belt op het uur van uw afspraak aan. Uw hulpverlener zal u vervolgens binnen laten.
 
- Kinderen en jongeren mogen naar de afspraak komen in het bijzijn van een persoon uit hun ‘contactbubbel’. Indien deze persoon niet mee aanwezig moet zijn tijdens het consult, vragen wij dat deze buiten wacht.
 
- Gelieve de afstandsregel van 1,5 m zo goed mogelijk te respecteren!
 
- Gelieve bij het binnenkomen uw handen te ontsmetten. 
 
- Gelieve zo veel mogelijk het gebruik van de toiletten te vermijden.
 
- Vanaf 1 juni ontvangen we geen cash cliëntbijdragen meer. We bieden de mogelijkheid om te betalen via payconic. Indien dit voor u echt niet kan, zullen er maandelijkse facturen opgemaakt worden.  Met uw goedkeuring verzenden we de facturen het liefst via mail.
 
Hartelijk dankt voor uw begrip!
CGG Kempen 

Welkom bij CGG Kempen

In Vlaanderen hebben jaarlijks zo een 700.000 mensen last van een psychisch of psychiatrisch probleem. Het is dus niet vreemd als dit jou of iemand in je omgeving overkomt.

CGG Kempen biedt professionele begeleiding en behandeling aan mensen met een ernstige psychosociale, psychische of een psychiatrische problematiek en aan hun omgeving. De begeleiding/behandeling bestaat uit regelmatige consultaties bij één van onze medewerkers.

Wij blijven bereikbaar, dus voor andere vragen kan u ons contacteren via de onderstaande contactgegevens. 

CGG Kempen is telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Op vrijdag tot 15.00 uur. Een afspraak kan je plannen in overleg met je hulpverlener en dit tussen 8.00 uur en 18.00 uur.  Tijdens de avonddienst tot 21.00 uur. Dit naar de mogelijkheden van jouw agenda en die van je hulpverlener.

Aanmelden

Personen tussen 18 en 65 jaar kunnen bij ons terecht op doorverwijzing van de huisarts, CAW De Kempen of een privé-psychiater. Doorverwijzers kunnen aanmelden via het  'aanmeldingsteam' van het netwerk GGZ Kempen. Dit team zal de hulpvraag screenen en doorverwijzen naar het meest geschikte zorgaanbod.

Personen onder 18 jaar kunnen bij ons terecht op doorverwijzing van de huisarts, CAW De Kempen, een centrum leerlingenbegeleiding (CLB) of een betrokken hulpverlener. Een doorverwijzer kan het aanmeldingsdocument op deze website invullen en doorsturen. Het betrokken kinder- en jongerenteam zal de hulpvraag screenen en verder in kaart brengen tijdens een telefonisch contact met de cliënt.

Personen boven 65 jaar kunnen op eigen initiatief contact nemen met het centrum of doorverwezen worden door de huisarts, psychiater, OCMW, familie, ... . Op elke aanmelding volgt een screening door één van de medewerkers van het betreffende team. De bedoeling hiervan is na te gaan of het om een tweedelijnsproblematiek gaat en indien dit niet het geval is, zo goed mogelijk door te verwijzen. 

In de kijker:

Online hulpverlening

 

Online hulpverlening

De invloed van digitalisering op onze samenleving is immens. Dat zien we ook in de zorg. Mensen gaan op andere manieren
zoeken naar informatie, advies of hulp. Ook binnen de verslavingszorg ontwikkelden zich diverse tools voor online
hulpverlening.

Motiverende gespreksvoering

 

Motiverende gespreksvoering

Elke hulpverlener worstelt wel eens met cliënten die niet lijken te willen veranderen, al is hun gedrag schadelijk voor
zichzelf of anderen uit hun omgeving. Vaak gaan we - met de beste bedoelingen - bij deze cliënten over tot adviseren,
argumenteren of overtuigen. Dit werkt meestal averechts, waardoor we ook zelf onze motivatie dreigen te verliezen…
Hoe kunnen we cliënten helpen om zich bewust te worden van hun problemen en deze vervolgens daadwerkelijk aan te
pakken?