Tarieven

De cliëntbijdragen in CGG Kempen zijn een toepassing van het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012.

 • Een eerste gesprek is meestal een gratis verkennend gesprek dat telefonisch verloopt. 
 • Het standaardtarief per gesprek bedraagt € 11,-
 • U betaalt slechts € 4,- indien u:
  • recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming of als u een omnio-statuut heeft.
  • indien u in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling bij een OCMW of CAW bent (attest van begeleidende dienst is vereist).
  • ten laste bent van uw ouders/voogd zonder dat zij weten dat u in begeleiding bent.
 • Het gesprek is gratis als u:
  • gedetineerd bent.
  • asielzoeker bent.
  • geen wettig verblijf heeft.
  • zich in een behartenswaardige situatie bevindt.

Voor consultaties bij de psychiater gelden de officiële RIZIV-tarieven.

Mogen we u vragen ons een kleefbriefje van het ziekenfonds te bezorgen voor onze administratie (voor minderjarigen een kleefbriefje van het kind).

Indien er zich wijzigingen voordoen in uw adres, telefoonnummer of mutualiteit, willen we dit graag weten om onze dossiers actueel te houden.