Een suggestie of klacht?

Alle medewerkers proberen u zo goed mogelijk te helpen.  Toch is het mogelijk dat onze dienstverlening niet voldoet aan uw wensen.  Mede via onze suggestie- en klachtenprocedure trachten we onze dienstverlening te verbeteren en de stem van onze cliënten in het CGG te verhogen.

Een suggestie/klacht kan over alles gaan wat met het CGG te maken heeft. Ze kunnen bij elke medewerker terechtkomen; anoniem via een registratieformulier in de wachtruimte van ons CGG of via onderstaand formulier op deze website. De formulieren komen steeds terecht bij de adjunct-directeur die de kwaliteit opvolgt.

We vinden het belangrijk om je als cliënt op te hoogte te houden van de afhandeling, tenzij je dit niet wenst.  We streven ernaar om binnen de 14 dagen de cliënt een antwoord te geven, dit kan mondeling of schriftelijk.

[Voornaam + achternaam]
Uw emailadres
Het onderwerp van uw bericht.
Uw suggesties of klachten.