Forensische doelgroep

Wie?

Binnen het forensisch team hebben we een onderverdeling in forensisch team volwassenenwerking, forensisch team jongerenwerking en het team strategisch plan. De jongerenwerking richt zich specifiek tot jongeren van 12 tot 18 jaar. 

Volwassenen- en jongerenwerking

De forensische teams volwassenwerking en jongerenwerking werken met plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Zorgaanbod

Belangrijke doelstellingen in therapie zijn het stoppen van seksueel grensoverschrijdend gedrag, verkleinen van kansen op herval, stimuleren van zelfcontrole en vaardigheden om met risicovolle situaties om te gaan, verhogen van inzicht in eigen gedrag en gevolgen van gedrag, met bijzondere aandacht voor gevolgen voor slachtoffer, en tenslotte het bevorderen van de algemene levenskwaliteit. Bij de jongeren wordt er ook veel aandacht besteed aan het stimuleren van de ontwikkeling op diverse levensgebieden, met bijzondere aandacht voor de psychoseksuele ontwikkeling.

De volwassenenwerking is ontstaan uit een samenwerkingsakkoord tussen het Ministerie van Justitie en de Vlaamse Gemeenschap. Dit team heeft een intensieve samenwerking met de leerprojecten LDSG en HSD van CAW De Kempen. Alle aanmeldingen gebeuren via het centrale telefoonnummer van CGG Kempen. Het forensisch volwassenen team heeft ook een specifiek aanbod voor partners/context.  Specifiek aan de jongerenwerking is dat ter ondersteuning van het proces de bredere context (ouders, opvoeders, begeleiders, …) van de jongere steeds betrokken wordt bij de behandeling / begeleiding. 

Strategisch plan

Tot slot is er de deelwerking strategisch plan. Dit team staat in voor begeleiding en behandeling van gedetineerden tijdens detentie. Het team heeft een opdracht in de 4 gevangenissen van de regio (Hoogstraten, Merksplas, Turnhout en Wortel). De werking bestaat uit een gericht aanbod (voornamelijk in groep, in sommige inrichtingen individueel) rond drie problematieken: seksuele delinquentie, agressie en verslaving. Het hulpaanbod is delictgericht, maar sluit niet uit dat bijkomende problemen/hulpvragen ook aan bod kunnen komen. Doelstellingen van dit aanbod in de gevangenis vormen kennismaking met therapie, bevorderen van motivatie en probleeminzicht, behandeling of een aanzet tot behandeling maken tijdens detentie.  

Vestigingen

Het forensisch team is werkzaam vanuit Turnhout.