Wat is een CGG?

Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) is een ambulante tweedelijndienst die begeleiding en behandeling aanbiedt aan volwassenen, ouderen en kinderen met psychische problemen. Daarnaast wordt er ook meegewerkt aan preventieve activiteiten en aan vorming van andere hulpverleners.

De vzw CGG Kempen is een door de Vlaamse Gemeenschap erkend en gesubsidieerd centrum voor geestelijke gezondheidszorg in het arrondissement Turnhout. Het CGG heeft verschillende vestigingen en multidisciplinaire teams met eigen specifieke doelgroepen. De verschillende teams werken relatief autonoom, maar vanuit eenzelfde basisvisie. Zowel de psychiatrische, de psychologische als de maatschappelijke functie is vertegenwoordigd.