Alcohol en drugs

 

Wie?

Deze werking richt zich naar iedereen die een vraag heeft naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken.  Zowel de gebruiker zelf als mensen uit de directe of ruimere omgeving kunnen hier terecht.

Zorgaanbod

Verandering verloopt met kleine stapjes, met vallen en opstaan.  De mate waarin verandering mogelijk en wenselijk is, bepaalt het traject dat met de cliënt doorlopen wordt.  Als dienst wordt het meest haalbare gestimuleerd.

Het aanbod bestaat uit: ambulante begeleiding en behandeling, preventie, vorming, arbeidstrajectbegeleiding, AGM en online hulpverlening. Het drugteam biedt individuele- en gezinsbegeleiding en behandelingen nazorg.  Ook het geven van vorming maakt deel uit van het takenpakket.  Enerzijds gebeurt dit vanuit de invalshoek van alternatieve maatregelen, anderzijds vanuit preventiewerk.

 

Voor alcohol- cannabis-  en andere drugproblemen bestaat er eveneens een online aanbod via de websites alcoholhulp.be, cannabishulp.be en drughulp.be.

Vestigingen

Het alcohol- en drugteam werkt vanuit de Meander in Turnhout en vanuit de antennewerking in Herentals.

Verslavingspreventie

Het team verslavingspreventie wil professionelen deskundiger maken in het omgaan met middelengebruik. Al wie in aanraking komt met (problemen ten gevolge van) middelengebruik, kan op ons een beroep doen voor:

  • Informatieverstrekking
  • Advies
  • Intervisie
  • Coaching van een preventief alcohol- en drugbeleid
  • Vorming op maat (over producten, signaalherkenning, grenzen stellen, motiverend werken, …)

Naast middelen zoals alcohol, tabak, psychoactieve medicatie en andere drugs, is er eveneens een aanbod met betrekking tot compulsief internetgebruik, gamen of gokken. Het team verslavingspreventie van CGG Kempen - De Meander - werkt nauw samen met de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD).

Wie kan bij ons terecht?

  • Alle professionelen uit de sectoren: onderwijs, bedrijven, vrije tijd en cultuur, gezondheidszorg, welzijn, politie/ justitie, overheid, gehandicaptenzorg, uitgaan, …

Jaarlijks bieden we een open vormingsaanbod aan. Meer informatie over het vormingsaanbod vindt u hier. (folder van het aanbod)

  • Ouders en/of partners van gebruikers. Voor deze doelgroep is ons aanbod tweeledig:
  • Een groepsaanbod voor de context van gebruikers: tijdens een contextgroep wordt er steeds gewerkt rond een bepaald thema waarna ook de mogelijkheid tot uitwisseling wordt geboden.
  • Mogelijkheid tot een individueel consultgesprek. 

Contact:

CGG Kempen – De Meander

Parklaan 55 bus 17

2300 Turnhout

014/41 09 67 

preventieTAD@cggkempen.be

Interessante links:

www.vad.be (vereniging voor alcohol- en andere drugproblemen)
www.druglijn.be (alcohol, psychoactieve medicatie en andere drugs)
www.gezondleven.be (tabak en andere gezondheidsthema’s)
www.qado.be (specifiek voor bedrijven)
www.drugsinbeweging.be (specifiek voor jeugdbewegingen)