Volwassenen

 

Wie?

Het volwassenenteam richt zich op de begeleiding en behandeling van volwassenen (tussen 18 en 60 jaar) en het bieden van consult bij vragen omtrent deze doelgroep.

Zorgaanbod

In de werking van het volwassenenteam kunnen mensen terecht met ernstige psychosociale, psychische of psychiatrische problemen. Onder meer depressies, angststoornissen, verwerkingsproblemen, traumatische ervaringen, persoonlijkheidsstoornissen, … zijn problematieken die door het volwassenenteam begeleid/behandeld worden. Naast de algemene psychische problematieken is er een specifieke aandacht voor de nazorg van ex-psychiatrische patiënten.

 

Vanaf de intakefase wordt er uitgebreid gekeken naar de veranderingsmogelijkheden van de cliënt, de kwetsbare en protectieve factoren, … wat vervolgens binnen een teamoverleg vorm krijgt in een behandelingsplan. Hierbij opteert men voor een optimale link tussen de kenmerken van de problematiek en de therapeutische scholingen van de hulpverleners. Binnen het teamoverleg is er ook ruimte voor inbreng van verwijzers en andere betrokken diensten (mits de toelating van de cliënt), zodat een gepaste samenwerking kan worden nagestreefd.

Vestigingen

Het volwassenenteam is werkzaam  in Turnhout (hoofdkantoor), Geel, Herentals en Mol.

KU Leuven-studie werkzaamheid van psychotherapie bij depressie

CGG Kempen neemt deel aan een grootschalige studie die uitgevoerd wordt door de KU Leuven in verschillende CGG in Vlaanderen. De studie heeft als doel een beter zicht te krijgen op de werkzaamheid van enkele behandelingen voor depressie.
 
Depressie is een ernstig probleem voor de geestelijke gezondheid, waarmee jaarlijks 5‐7% Belgen geconfronteerd worden. Velen onder hen vinden het nog steeds moeilijk om hulp te zoeken en zij die wel de stap zetten, moeten vaak lang wachten vooraleer ze effectief hulp krijgen. We weten dat zowel gesprekstherapie alleen als gesprekstherapie gecombineerd met een behandelaanbod via het internet (‘blended’ psychotherapie) werkzaam zijn bij depressie. Met deze studie hopen we zicht te krijgen of blended therapieën even werkzaam zijn, want dat zou betekenen dat meer mensen die met depressie kampen in de toekomst sneller geholpen kunnen worden.
 
Wie kan deelnemen?
 
Volwassenen tussen 18 en 65 jaar die:
voldoen aan de criteria voor een klinische depressie;
toegang hebben tot het internet;
de Nederlandse taal voldoende machtig zijn;.
niet deelnemen aan een andere studie over de behandeling van depressie
 
Meer informatie kunt u vinden op de website www.blendedstudie.be
Bij interesse kunnen verwijzers contact opnemen via het netwerk GGZ Kempen.