Drugs en de hersenen

Datum en tijd: 
vrijdag, 28 september, 2018 - 13:30 tot 16:30

Drugs en de hersenen
Gastspreker: Dr. Hylke Vervaeke (Docent neurobiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam
en Amsterdam University College)
Vrijdag 28 september 2018
Van 13u30 tot 16u30
Inschrijving € 30
Minimum 12 deelnemers

In de lezing ‘Drugs & de hersenen’ legt Hylke Vervaeke eerst uit
hoe onze hersenen werken en hoe de hersencellen met elkaar
communiceren.

Dit brengt zij op de haar kenmerkende manier, duidelijk en
enthousiast uitgelegd, waardoor deze lezing voor iedereen
geschikt is. Vervolgens gaat ze in op hoe de individuele middelen
hun specifieke werking uitoefenen op het brein, waardoor ze
bepaalde effecten en bepaalde bijwerkingen veroorzaken.

Tot slot besteedt Hylke ruim tijd aan verklarende modellen
voor afhankelijkheid. Spelen biologische factoren een rol bij
verslaving, of is het toch voornamelijk een sociaal proces?
Volgens Hylke is afhankelijkheid een hersenziekte, waarbij
zowel biologische (genetische) als omgevingsfactoren een rol
spelen. Zij legt uit hoe craving (hunkering) en afhankelijkheid
op neurobiologisch vlak kunnen ontstaan. Tot slot reikt zij
enkele ideeën aan waarmee hulpverleners, van preventie tot
behandeling, aan de slag kunnen.

Inschrijven voor 14 september 2018 via
info@cggkempen.be
De inschrijving is pas definitief na betaling.
Accreditering werd aangevraagd.

Bijlage: