Vluchtelingen

Wie? 

Sinds maart 2016 behoort hulpverlening aan vluchtelingen tot het hulpverleningsaanbod van CGG Kempen.   Vluchtelingen met een al dan niet tijdelijk verblijfsstatuut en niet-begeleide minderjarigen. De doelgroep bestaat uit vluchtelingenkinderen en jongeren en hun gezinnen. 

 

Zorgaanbod

Begeleiding en behandeling bij trauma en/of bij (vermoedens van) andere ernstige psychische stoornissen en psychiatrische problemen. Er zijn verschillende vormen van hulpverlening mogelijk, namelijk een individueel aanbod,  begeleiding en behandeling van gezinnen en een groepsbegeleiding.

Het aanbod kan variëren van een korte indicatiestelling met doorverwijzing, tot psycho-educatieve sessies, kortdurende begeleiding en behandelingsgerichte sessies op lange termijn.

Er kan tevens coaching georganiseerd worden voor voorzieningen die met de doelgroep in contact komen en hier vragen rond hebben. 

 

Wat kunnen we niet bieden?

Dossierbeheer en opvolging van de asielprocedure, medische hulp, woonbegeleiding, juridisch advies en administratieve hulp. 

 

Waar?

In overleg met cliënt (systeem) en verwijzer kunnen sessies plaatsvinden in een voor de cliënt bekende en/of vertrouwde omgeving.

 

Aanmelden

Aanmelding gebeurt door contact op te nemen met CGG Kempen via telefoon of via dit aanmeldingsformulier.  Voor meer informatie kan u terecht bij Tara Van de Craen.

 

CONTACTGEGEVENS:

Projectmedewerker: Tara Van de Craen

Vestiging de Meander

Parklaan 55, bus 17

taravandecraen@cggkempen.be

Tel: 014/41.09.67