Volwassenen

 

Wie?

Het volwassenenteam richt zich op de begeleiding en behandeling van volwassenen (tussen 18 en 60 jaar) en het bieden van consult bij vragen omtrent deze doelgroep.

Zorgaanbod

In de werking van het volwassenenteam kunnen mensen terecht met ernstige psychosociale, psychische of psychiatrische problemen. Onder meer depressies, angststoornissen, verwerkingsproblemen, traumatische ervaringen, persoonlijkheidsstoornissen, … zijn problematieken die door het volwassenenteam begeleid/behandeld worden. Naast de algemene psychische problematieken is er een specifieke aandacht voor de nazorg van ex-psychiatrische patiënten.

 

Vanaf de intakefase wordt er uitgebreid gekeken naar de veranderingsmogelijkheden van de cliënt, de kwetsbare en protectieve factoren, … wat vervolgens binnen een teamoverleg vorm krijgt in een behandelingsplan. Hierbij opteert men voor een optimale link tussen de kenmerken van de problematiek en de therapeutische scholingen van de hulpverleners. Binnen het teamoverleg is er ook ruimte voor inbreng van verwijzers en andere betrokken diensten (mits de toelating van de cliënt), zodat een gepaste samenwerking kan worden nagestreefd.

Vestigingen

Het volwassenenteam is werkzaam zowel in Turnhout (hoofdkantoor) als Geel.