Ik zoek een buddy

Ben je een mogelijke deelnemer?

  • Heb je te maken met ernstige of langdurige psychische problemen?
  • En/of heb je een psychiatrische opname achter de rug?
  • Ben je een volwassen persoon (vanaf 18 jaar) ?
  • Woon je in het arrondissement Turnhout (Zie www.buddywerking.be voor de contactgegevens van naburige Buddywerkingen.)
  • Woon je zelfstandig?
  • Vind je het moeilijk om contacten te leggen en ben je vaak alleen?
  • Wil je graag op regelmatige basis afspreken of iets leuks ondernemen met iemand die jou begrijpt?
  • Ben je gemotiveerd om je sociale leven (terug) uit te bouwen maar heb je hierbij een duwtje in de rug nodig?

Wat kunnen we bieden?

Onze basiswerking houdt in dat we deelnemers proberen te ondersteunen door hen in contact te brengen met een vrijwilliger voor het opbouwen van een vriendschappelijk één-op-één contact : één vrijwilliger (= buddy) wordt gelinkt aan één persoon met psychische moeilijkheden (= deelnemer).
Dit gebeurt via een proces van 'maatwerk', waarbij we met heel wat zaken rekening dienen te houden.

De buddy maakt op afgesproken tijdstippen en op regelmatige basis, bijvoorbeeld twee- of driewekelijks, tijd vrij voor de deelnemer om samen alledaagse dingen te doen: een babbeltje slaan, samen gaan wandelen, fietsen, winkelen, iets gaan drinken, naar de film, een toneelvoorstelling gaan bekijken,...

Vriendschappelijke ontmoeting en ontspanning staan hierbij centraal.

De verdere concrete invulling van het contact gebeurt in onderlinge samenspraak tussen beide partijen: ieder heeft hierin zijn/haar aandeel en inbreng naargelang eigen mogelijkheden en verwachtingen. Wederzijdse uitwisseling en communicatie is essentieel voor een vlot verloop.

Naast onze basiswerking worden eventueel andere mogelijkheden bekeken. We willen zoveel mogelijk op een krachtgerichte manier werken met mensen om sociaal contact te vergemakkelijken en aan te moedigen.

 
Hoe aanmelden?

1) Al wie een vraag heeft naar onze Buddywerking, kan zich melden via het onthaal van het CGG Kempen: 014 / 41 09 67.

2) De onthaalmedewerker stemt met jou af: wat is je vraag, wie ben je, waar woon/verblijf je,... ? Men bezorgt je het nodige om je verder te informeren en eventueel aan te melden. Indien je buiten onze werkingsregio woont, worden de contactgegevens van de omliggende Buddywerkingen doorgegeven.

Indien je wil aanmelden, kan je hier zelf het aanmeldingsformulier invullen en rechtstreeks verzenden naar onze Buddywerking.

3) Je aanmelding wordt behandeld en in overweging genomen nadat je degelijk ingevulde aanmeldingsformulier bij onze Buddywerking terecht gekomen is.

4) Nadat wij dit bekeken hebben, indien nodig na overleg met derden (doorverwijzer, hulpverlener,...), wordt je gecontacteerd door de buddymedewerker van het CGG Kempen.

5) Indien je mogelijk in aanmerking komt als deelnemer, wordt je uitgenodigd voor een uitgebreid aanmeldingsgesprek.
Hierin krijg je verdere uitleg en gaan we in op jouw persoonlijke situatie. Je eigen interesses, verwachtingen en mogelijkheden staan hierin centraal: wat doe je graag, wat zou je nog graag gaan doen, wat kan je alleen, waar heb je hulp bij nodig, wat verwacht je te bereiken via onze Buddywerking, wat hoop je eruit te leren,... ?

6) Nadien leggen we alle informatie samen en bekijken we of je effectief als deelnemer kan instromen. Dit gebeurt zoveel mogelijk in samenspraak met jou en waar nodig in overleg met andere betrokkenen.
Indien we na afloop van dit alles samen overtuigd zijn dat onze Buddywerking iets voor jou kan betekenen, kan je instromen als deelnemer.

AANMELDEN KANDIDAAT-DEELNEMER

1) Telefonisch VIA CGG ONTHAAL: 014 / 41 09 67  (of digitaal, zie 2)

2) INFO + DOCUMENTEN : Aanmeldingsformulier

3) INGEVULD terugbezorgen via MAIL/POST

4) BUDDYWERKING behandelt aanmelding + NEEMT CONTACT

5) Aanmelding OK => uitnodiging AANMELDINGSGESPREK

6) Na afloop + alle info samen = eindbeslissing.

Hoe gaan we verder te werk?

Hierna kan de zoektocht naar een gepast contact beginnen.

Dit gebeurt in nauwe samenwerking tussen de buddymedewerkers van het CGG Kempen, Ziekenzorg CM Op-Stap en Thuishulp/oppashulp.

Alles verloopt via ‘maatwerk’: we houden rekening met de verwachtingen, interesses en (praktische) mogelijkheden van deelnemers en vrijwilligers.
Mede gezien de stijgende vraag/nood van deelnemers dien je rekening te houden met een zekere wachttijd.
We doen ons best om deze wachttijd te beperken en eventuele andere/bijkomende mogelijkheden te bekijken.

Als we menen een geschikte vrijwilliger te hebben gevonden, brengen we iedereen samen voor een eerste ontmoeting in de vorm van een kennismakingsgesprek. Indien alle betrokkenen hier een goed gevoel bij hebben, maken we enkele duidelijke afspraken en kunnen de contacten van start gaan.

De buddymedewerker van het CGG Kempen vormt het aanspreekpunt voor deelnemers bij vragen of problemen.

Elk contact wordt opgevolgd eveneens 'op maat' en volgens noodzaak en behoefte van alle betrokkenen. Hierbij gaan we ervan uit dat het contact kan doorlopen zolang dit door alle betrokken partijen als zinvol ervaren wordt.
Deze opvolging gebeurt telefonisch, via mail, via persoonlijke / gezamenlijke opvolggesprekken,...

 

Buddywerking Vlaanderen in onze regio is een structurele samenwerking tussen het CGG Kempen met Ziekenzorg CM Op-Stap en met Oppashulp van De VoorZorg Thuiszorg provincie Antwerpen.